سینمای مستند دهه ۴۰

دبیر پروژه: پیروز کلانتری

آغاز : بهمن ماه ۱۳۸۹

در پروندۀ پیش رو سینمای مستند دهۀ ۱۳۴۰ ایران را بازخوانی می کنیم؛ عمدتا” مستندهای نیمۀ اول این دهه را، و بیش تر هم وجهی از آن را که هنوز در فیلم های مستند امروزمان عمل می کند و مؤثر است. این وجه، دو چهرۀ متمایز و در عین حال متصّل دارد: فیلم مستند را تنها فیلم هنری و سینمای مستند را سینمای مؤلف دیدن، و دوم، پیگیری رویکرد تجربی سازی و فرمگرایانه (و نه لزوما” آوانگارد) در فیلمسازی مستند. می کوشیم فضای جدل و گفت و گوی مؤثری در نظرات و مطالب ارائه شده شکل بگیرد.

Share

مطالب این بخش

مستندات تفنگی بر شقیقه

مستندات تفنگی بر شقیقه

سینمای داستانگو بسیاری از عناصر قصه گویی دراماتیک، شخصیت پردازی، کشمکش و عناصر بیانگر نمایشی و تعلیق و گره گشایی را در اختیار دارد که جزء به جزء مسیرش را می تواند منضما بسازد و هر جای خالی را پر کند؛ اما از قدرت تکان دهندۀ حس درونی ارجاع و باور کردن رخداد واقعی بی بهره است. این، تأثیری خاص سینمای مستند و عکاسی مستند است.

ویژگی قصه گویی مستند و عکاسانه

ویژگی قصه گویی مستند و عکاسانه

شاید اگر بخواهیم مستند را در خالص ترین وجه گریز از قصه گویی به نظر آوریم، به روی عکس مستند هل داده شویم؛ جایی که هر امکان روایت کلامی حذف می شود و تصویر می ماند و بیانگری سندگونۀ عکس بی کلام.

اما این تصور نابجایی است. تجربۀ رجوع به عکس مستند از منظر سنجش رهایی از قصه گویی، اثبات می کند که در انتزاعی ترین هستی نصویر مستند نیز مستند در حال روایت است.

امبرتو اکو و مستند خرمشهر

امبرتو اکو و مستند خرمشهر

اکو می گوید هرچند یک حکم داستانی، دقیقا از آن رو که با ما از امور ساختگی سخن می گوید که در جهان واقعی به اثبات نمی رسد، کذب محسوب می شود و این کذب اعتراض ما را برنمی انگیزد، اما در قلمرو داستان در ناحودآگاه، ما آن را چون یک حقیقت می پذیریم. برای همین ما هرگز هومر و سروانتس را متهم نمی کنیم که دروغ می گویند.

چرا سیاست بازی ؟

چرا سیاست بازی ؟

این روزها فیلمسازی به دیدارم آمد که اولین فیلمش را خیلی دوست دارم و پس از آن گام به گام از او دور شدم. هر قدر که او از فیلم ساختن به مثابه فیلم ساختن دور شد و به سیاست گروید، برایم تحمل ناپذیر تر شد. هر قدر که نامش را با درآمیختگی با سیاست های قدرت ها – که برایم همیشه سیاست بازی است – مطرح تر کرد، برایم در آفرینش بی نام تر و بی سلوک تر شد.

نمایش مستنددوستی

نمایش مستنددوستی

از گفتگو کردن هرگز بدم نیامده، اما این بار هیچ حوصله اش را نداشتم. به نظرم همه چیز بدجوری متناقض، بی هوده، کاذب و پوشالی آمد. کدام سینمای مستند؟ همان سینمای مستندی که مستندسازانش را به نام جاسوس دستگیر می کنند و بعد هم یکی دو ماه بعد که آزاد می شوند، هیچ کس این زحمت را به خود نمی دهد که از مردم معذرت بخواهد.

این حاجی جبّار گیلانی !

این حاجی جبّار گیلانی !

امروز خیلی عصبانی و خیلی حیرانم و خیلی وضع خنده آوری دارم و … یکی به دادم برسد و مرا از دست این علی ارکیان نجات دهد که اگر این طور پیش برود مجبورم ماجرای خلیج فارس و یک عالمه گناهان کبیره شبیه خلیج فارس اش را فاش کنم؛ مثلا ….. بماند!

مستندهای گلخانه ای

مستندهای گلخانه ای

ما نباید اسلوب تهیه کنندگی هالیوودی برای فیلم های پر خرج را تقلید کنیم. تازه این شیوه در مورد آثار مستقل سینمای حرفه ای و کار مؤلف هم کارایی ندارد. من همواره با این نوع مشاوره ها مخالف بوده ام.

دردسر مستندساز به مثابه منتقد بودن

دردسر مستندساز به مثابه منتقد بودن

دوست عزیز و مستندسازم که در لاهیجان فعالیت وسیعی برای پرورش مستندسازان دارد و در رشت مسئولیتی عهده دار است، به من گفت که تدوینگر فیلم من ساکن سفرم من – حامد اریب – مطلبش را بر اساس نگاه من نوشته بوده. کسی که با یک فیلم سروکله می زند، حق دارد نظرش را بگوید. حتی خود فیلمساز حق دارد از اثرش دفاع کند و من این کار را دوست دارم.

علیه استبداد "نام"

علیه استبداد "نام"

من ۱۳۵ صفحه در بارۀ ماجرای داوری و انتخاب و برخوردهای مختلف و مشکلات سازوکار جشن مستند و راه حل های اولیه و ضرورت گفتگو در بارۀ سازمان جشن و نگاه به این فستیوال و نقد نامه ها و ماجرای اعتراض و مخالفتم با وجوهی از نگرش دوستان مستندسازم نوشته ام؛ اما نمی دانم با این حجم مطلب چه کنم.

سایه ی هالیوود

سایه ی هالیوود

این حمیدرضا خان احمدی لاری هم در نشر ساقی با ترجمه هایش حقی به گردن سینمای مستند ما دارد و کتاب های خواندنی اش را هر مستندسازی باید مطالعه کند، از جمله همین کتاب آخرش را که به تازگی ابتیاع کرده ام: "قصه گویی در فیلم مستند".

بی تفاوتی همراه با بی اعتنایی

بی تفاوتی همراه با بی اعتنایی

می دانم که اتفاق می افتد: هروقت چیزی از زندگی، روابط و ویژگی های دوست داشتنی ام را علم می کنم، از دستش می دهم. کافی است حرفش را بزنم؛ همین! ادعایش را که بکنم، در باره اش که بنویسم، گویی کسانی در کمین نشسته اند تا ببینند من از چه سرخوشم، همان را حذف کنند!

فیلم مستند و پیشگویی واقعیت آینده

فیلم مستند و پیشگویی واقعیت آینده

شهر کوچک بر سنت های خود ایستاده و ضمنا" مدام از پستان ابرشهر می نوشد و رو به آن دارد. برای او ابرشهر تهران اگر امکان و رؤیای آزادی و رفاه نباشد، دست کم امید کار و رهایی از بندها و حصار های شهر کوچک در عرصۀ کار فرهنگی و تفکر و هنر را زنده نگه می دارد.

مستند، شعر و میدان آزادی

مستند، شعر و میدان آزادی

نور بیست و سوم مهر نمی دانی چیست

همان افتاده روی پلک های نیم بسته ام.

زیر لب گفتم: هیچی عزیزم

(با تو نبودم)

گفتگو، ناخشنودی و پیروزی نریشن

گفتگو، ناخشنودی و پیروزی نریشن

وقت تدوین فیلمم در مجموعۀ "تهران من" که پیروز در مقام تهیه کننده پیگیر فیلم بود، ما وارد گفتگویی شدیم که گاه با ناخشنودی، شاید دلخوری و شاید شکایت از دست دیگری در دل هر یک توأم بود.

مستندسازی در احوال جن زدگی !

مستندسازی در احوال جن زدگی !

این روزها دچار جن زدگی ام؛ به خاطر آماده کردن آخرین مستندم "من ساکن سفرم" برای نمایش در جشنوارۀ فیلم شهر. نه برای آن که در فیلم لایۀ زیرینی هست که بر این وجه ابرشهر اشاره می کند. فالگیری و رمالی و دعانویسی و جنی گری در همه جا نفوذ کرده، ازجمله در جان راوی فیلم، و به جهت تصرف روح من به وسیلۀ اغتشاش شهر و آشفتگی و شلختگی ام در دیدن تصویرهای هزاربارۀ تهران تشدید هم شده است.

یک فیلم مستند در معرکۀ سیاست بازی

یک فیلم مستند در معرکۀ سیاست بازی

داشتم تو حیاط لا به لای درختان انار و نارنج و گردو و آلوچه و پرتقال و انجیر قدم می زدم و به پگاه آهنگرانی توضیح می دادم که چرا اگر فیلم مستند او در بارۀ ده نمکی وارد بازی کنونی شود که سر اخراجی ها ۳ اوج گرفته، باخته است و به نظرم معنا ندارد که فیلمش را قربانی این بازی کند؛ چه به نفع اخراجی ها ۳ تمام شود، چه به ضررش.

من و روزهای مستند من و تهران

من و روزهای مستند من و تهران

دارم مستند من ساکن سفرم را تدوین می کنم. پاردوکسی در این اسم هست که دوستش دارم. لابه لای کار به یاد روزهای شکل گیری ایدۀ تصویر شهر می افتم. قبل از انتخابات دو سال پیش بود. پیروز و رشتیان جمع مان کردند و جلسات هفتگی با بنی اعتماد، اصلانی، موتمن، کلانتری، عبدالوهاب، شیخ الاسلامی، بهرامی نژاد، شیروانی و امیریوسفی داشتیم.

ایده هایی که تحقق نمی یابند!

ایده هایی که تحقق نمی یابند!

یکی از مستندسازان لاهیجان را که دختر جوانی است، دیدم. پرسیدم پروژه اش در بارۀ صیغه چه شده؟ گفت رفتم ارشاد مجوز بگیرم، گفتند کار سختی است؛ به ویژه که دختر جوانی هستی! بگذر! به او گفتم اما بدون آن که خودت بروی و تجربه کنی، درست نبود کوتاه بیایی.

تاریخ تحلیلی سینمای مستند؛ یادش به خیر !

تاریخ تحلیلی سینمای مستند؛ یادش به خیر !

روزهای ارتباط مان در "گروه مطالعات سینمای مستند" بود. قرار شد محمد عزیز (تهامی نژاد) و مسعود (محصصی) و من کار بر سر نوشتن تاریخ تحلیلی سینمای مستند ایران را شروع کنیم تا کی اسپانسر برای آن فراهم شود. نهادهای دولتی مثل همیشه زیر بار کار طویل المدت نرفتند.

خودم که بی ادب می نویسم !

خودم که بی ادب می نویسم !

چقدر ادای بی اعتنایی را درآوردن برایم سخت است. چقدر بردبار بودن و از ته دل خشنود بودن در این مواقع دشوار است. می توانم دروغ بگویم و به صورت تصنعی وانمود کنم که چقدر خوب است کسی به تو گفته یک تحریف کننده ای! تحریف کردن عمل آگاهانه و عمدی ای است؛ و اگر همۀ دنیا بگویند تحریف کرده ای، من یکی می دانم که هرگز تحریف نکرده ام.

من و مستند و سیزده بدر

من و مستند و سیزده بدر

محمد (تهامی نژاد) دوست داشتنی عیدی اش را با پست برایم ارسال کرد. کتابی که ترجمه کرده و آن هم دو جلد از آن را؛ "مقدمه ای بر فیلم مستند" بیل نیکولز. چرا اینقدر خوشحالم کرده؟ با آن تقدیم نامۀ مقفّی! به خاطر آن که عیدی گرفتن را دوست دارم و سال هاست عیدانه ای دریافت نکرده ام، خوشحالم؟

مینی مالیسم و مستندنگاری عکاسانه در شعر کیارستمی

مینی مالیسم و مستندنگاری عکاسانه در شعر کیارستمی

شعر کیارستمی یکی از مجادله انگیزترین شعرهای سال های اخیر بود. هم شعر او، هم گزینش های او از شعر کلاسیک (حافظ و سعدی و حالا مولانای در دست). در بارۀ مستندگرایی و متافیزیک این شیوه مستند ویژه، که علیه متافیزیک و یک روش شدیدا” وجودگراست، چه در عکاسی کیارستمی ، چه در شعر کیارستمی […]

شعر و شهر احمدرضا احمدی

شعر و شهر احمدرضا احمدی

احمدرضا احمدی، همچون عباس کیارستمی ( که احمدی دوستش ندارد و گفته است نمی خواهد کیارستمی زیر تابوتش را بگیرد!) یکی از آدم هایی است که با وسیع ترین تأثیر ناگفته، حتی بر مخالفان خود، با گسترده ترین نفی روبرو بوده است. براهنی از “بر گسترۀ ماه” تا آثار پس از انقلابش بدون تردید تأثیرهای […]

شعر احمدرضا احمدی : آمیزۀ تکنیک های آشنازدایی و مستندگرایی

شعر احمدرضا احمدی : آمیزۀ تکنیک های آشنازدایی و مستندگرایی

توجه سطحی به شیوۀ احمدرضا احمدی و فضای زبانی، شگرد های تصویرگری و روایی شعرهای او، که یکی از شهری ترین شعر های مستندنگار ماست، می تواند کاملا” نتیجۀ معکوس به بار آورد و ما از خودمان بپرسیم این بیان کاملا” آوانگارد و با تخیل بی مهار و تداعی آزاد، در همنشینی کلمات و تغییر […]

احمدرضا احمدی، نقطه عطفی در مستندگرایی شعر آوانگارد شهری

احمدرضا احمدی، نقطه عطفی در مستندگرایی شعر آوانگارد شهری

این تأسیس آزادی بی مهار در فرم شعر موج نو به وسیلۀ احمدی که گویی می خواست با ولع به لمس زندگی و زبان طبیعی بپردازد و در طبیعی ترین لحن مستند، غرابت بی همتا بیافریند و آزادی را که در زندگی از مردم دریغ شده بود، در شورش شعر علیه هر محدودیت و قواعد پذیرفته شدۀ تا آن زمان به کف آورد؛ در فرم و زبانی بی نظیر و خاص.

چهارچوب نظری تأثیر مستند بر شعر نیما

چهارچوب نظری تأثیر مستند بر شعر نیما

حالا می خواهم برایتان قصۀ عجیبی را شرح و بسط بدهم. بحث مستندنگاری فروغ در شعر! و تفسیر تکه هایی از اشعارش بر اساس نشان دادن تأثیر دوربین مستند بر تصویرها و ایماژهای زبانی اش. اما این بحث درست شروع نمی شود و ارزش آن شناخته نمی شود، چنان چه به خلاقیت، نگاه و هوش فروغ و قدرت مفاهمه و درک متقابلش از نیما و در واقع کشف مجدد نیما به وسیلۀ فروغ در این زمینه اشاره نکنیم و نشان ندهیم که در حقیقت با یک وقفۀ بزرگ، این فروغ است که روح نیما در او حلول کرد _ از نظر نگاه، ساختار و میراث _ و آن را ارتقا داده است. پس ناگزیر باید به دنبال کردن مستندنگاری و سینما در نیما بپردازم.

تولد دیگر مستندنگاری در شعر : فروغ فرخزاد (۲)

تولد دیگر مستندنگاری در شعر : فروغ فرخزاد (۲)

ما اکنون صرفا” از منظر مستندنگاری و بوطیقای نیمایی به مسئلۀ لحن طبیعی، نثرگون و شبیه صحبت روزمرۀ زبان محاوره که که نیما بر آن تأکید داشت، به موضوع می نگریم و نباید این سنجش به معنی نفی ارزش های بی همتای شعر اخوان، شاملو، سپهری، رؤیایی، نادرپور، ابتهاج، شاهرودی و دیگر شاگردان بلاواسطۀ نیما […]

تولد دیگر مستندنگاری در شعر : فروغ فرخزاد (۱)

تولد دیگر مستندنگاری در شعر : فروغ فرخزاد (۱)

واقعیت اش، راستش این است که گفتن این که فروغ واقعیت زمانه و زنانۀ دورانش را در شعرهایش روایت می کرده و جسور بوده و صمیمی بوده، دیگر کهنه تر از آن شده که بیارزد آدم در باره اش بنویسد؛ آن هم در “ومستند” ! اما اگر گفتگو پیرامون تجربۀ مستندنگاری در شعر باشد، و […]

سیمای زیسته شده، همچون یک زن ایرانی

سیمای زیسته شده، همچون یک زن ایرانی

برای من فروغ نشانۀ شورانگیز تجربۀ آوانگارد و مستندگرایی در شعر و احیای تازۀ لمس زندگی است. بعد از نیما مدت ها گرایش به مکالمۀ طبیعی و مستند با زندگی در شعر و زبان شعر نو دچار رکود شد. فروغ حیات تازه ای به تداوم تجربۀ نیما داد. بدیهی است شعر، عرصۀ آزادی تجربه های […]

نیمای مستند نمادین

نیمای مستند نمادین

با نیما حال می کنید؟ درست است؛ در نظر اول عده ای او را شاعر آسانی نمی یابند. اما سینمای مستند به او مدیون است. تا حال کسی این را نگفته؛ حرف عجیب و غریبی هم هست؛ اما هست. مستند ما مدیون اوست. نیما به گردن خیلی از زندگی های ایرانی حق و دین دارد. […]

آغاز مستندپردازی در شعر ایران (۲)

آغاز مستندپردازی در شعر ایران (۲)

سیمای یک شاعر مستند آفرین سید اشرف الدین گیلانی “نسیم شمال” را می توان بنیانگذار مستندپردازی و گزارشگری در شعر مشروطه دانست. نقش شعر او در زمینه سازی رخداد بزرگ شعر نیمایی به اندازۀ اشعار عشقی، عارف و دیگران مهم است و استنادگرایی شاعرانۀ یکتای آن تا امروز به اشکال گوناگون تداوم یافته و راه […]

آغاز مستندپردازی در شعر ایران (۱)

آغاز مستندپردازی در شعر ایران (۱)

این بار “من این جا هستم”، یعنی در شعر هستم و در قلمرو شعر و مستند پرسه می زنم. میلتان کشید با هم قدم می زنیم؛ اما قبل از هر تاریخچه و تئوری و حرف های حوصله سربر، یک راست می حواهم در خانۀ نسبم شمال – سید اشرف الدین گیلانی – قرار بگذاریم و […]

استناد در معماری،‌ از عهد باستان تا دوران پست مدرن  (بخش دوم)

استناد در معماری،‌ از عهد باستان تا دوران پست مدرن (بخش دوم)

در معماری، حتی برداشت صوری قدیمی که عبارت است از رجوع مستقیم به تصاویر و فضاهای مشخصی که در زندگی روزمره و واقعیت بیرونی با آنها سر و کار می یابیم، فاقد راهبردهائی به سوی خلاقیت نبوده است. هرچند بعدها معماری مدرن با تخیل، ابستره و نظریه ی هنری، نشان داد که برداشت صوری از […]

استناد در معماری،‌ از عهد باستان تا دوران پست مدرن  (بخش اول)

استناد در معماری،‌ از عهد باستان تا دوران پست مدرن (بخش اول)

قرارمان ، اگر به یاد داشته باشید، این بود که اولاً رویکرد به واقعیت های زنده را در دیگر هنرها دنبال کنیم تا دریابیم این تنها فیلم مستند نیست که به استناد اهمیت می دهد و دیگر آن که داشتن روحیه ای آوانگارد در کار مستند چقدر مهم است. واقعاً به نظر می رسد توجه […]

اژدها بانوی آوانگارد

اژدها بانوی آوانگارد

معرفی “زاها حدید” : مایلم شما را با معماری آوانگارد آشنا کنم که ویژگی اش، استنادهای او در معماری نسبت به واقعیت و توپولوژی زمین ما، زمین واقعی است. زمینی که در آن زندگی می کنیم و ارجاع او به این واقعیت واقعاً جذاب است. دومین دلیلی که “زاها حدید” را برگزیده ام، سرکوفت زدن […]

معماری و آوانگاردیسم ضد آوانگارد

معماری و آوانگاردیسم ضد آوانگارد

می خواهم یک آوانگاردیست ضد آوانگارد، یک شالوده شکن حرفه ای را به شما معرفی کنم که گستاخی، ارجاع به زندگی و جنون شیوه ی کار اوست : زاها حدید! واقفم که صرفاً با مطالعه و علاقه و درگیری با معماری به طور حاشیه ای، نمی توان مدعی ارائه نظرات حرفه ای در این عرصه […]

نه! ارزشش را دارد

فضای شخصی ما، فضائی که از این خانه به خانه­ ی دیگر ادامه می ­یابد، با روح ما پیوند دارد. «من اینجا هستم» در «ومستند» برای من فعلاً تا اطلاع ثانوی پیرامون آوانگاردیسم ضد آوانگارد مستقر است. خوب حالا رسیدیم به وجوه استناد و بازتاب زندگی روزمره در موسیقی و رابطه ­ی موسیقی و مستندات […]

مایلز دیویس درمانی و تجربه ی آزادی !

باز هم بحث آوانگاردیسم ضد آوانگارد و این بار در موسیقی. راستش را بخواهید، می خواهم اعتراف کنم این روزها دچار کمای روحی ام. نه آن که فکر کنید آدم نازک نارنجی ای هستم که دچار توهم های عجیب و غریب بوده ام و حال سرخورده ام. کلاً میلم به زندگی است. اما نمی دانم […]

آوانگارد تا پای مرگ

مایلز دیویس ها، همه­ی آوانگاردها، و حتی آوانگاردهای ضد آوانگارد، فایده شان همین است که قدرت ابداع چیزی تازه و بی سابقه را دارند. ساختار شکن اند، نوآورند. آنها به ما می­آموزند که اگر استعدادش را داریم، نترسیم که تجربه کنیم، نترسیم شلنگ تخته بیاندازیم، خلاف جریان آب شنا کنیم، آنچه را قاعده­ها به ما آموخته اند، دور بریزیم و خلاف قانون های مطمئن گام برداریم.


Copyright © 2017 vamostanad.com. S. Zebardast made it.

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dF9idXR0b248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dF9oZWFkZXI8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dF9waG90bzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fib3V0X3RleHQ8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8zMDBfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzMwMF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMzAwX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzLzcyOHg5MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9oZWFkZXI8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2hlYWRlcl9jb2RlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaGVhZGVyX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2hlYWRlcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3A8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hbHRfc3R5bGVzaGVldDwvc3Ryb25nPiAtIGRlZmF1bHQuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0b19pbWc8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Jsb2dfY2F0PC9zdHJvbmc+IC0gNzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Jsb2dfbmF2aWdhdGlvbjwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYmxvZ19wZXJtYWxpbms8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ibG9nX3N1Ym5hdmlnYXRpb248L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2J1dHRvbl9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMTA8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xMF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMTE8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xMV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMTI8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xMl9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMTY8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xNl9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzgtMy5KUEc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzE3PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMTdfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzFfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzIxPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjFfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzIyPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjJfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzIzPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjNfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI0PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjRfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI1PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjVfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI2PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjZfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI4PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjhfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI5PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjlfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zMDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzMwX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zMTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzMxX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zMjwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzMyX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zMzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzMzX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zNDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzM0X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zNjwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzM2X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zNzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzM3X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zODwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzM4X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zOTwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zOV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfM19pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfNDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzQwPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzQwX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF80MTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzQxX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3ZhbW9zdGFuYWQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTAtbG9zdHRyaWJlcy1idXNoY3UuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF80Mjwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF80Ml9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzExLTExLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfNDM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfNDNfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzRfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF81X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF83PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfN19pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfODwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzhfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIG51bWJlcjo8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2dvb2dsZV9hbmFseXRpY3M8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19sb2dvPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbWFudWFsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL3N1cHBvcnQvdGhlbWUtZG9jdW1lbnRhdGlvbi9hcGVydHVyZS88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19uYXZfZXhjbHVkZTwvc3Ryb25nPiAtIDYzOTIsNDUwOCwyNzcsMTQ3LDE1NywzNDIsMzM3LDM3OSwxMzA2LDE3MDAsMTg4NiwxOTk2LDI5OTcsMzUxNywzNzk0LDQ0NTQsNDk2Myw2MjE3PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Njcm9sbGVyX3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RoZW1lbmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIEFwZXJ0dXJlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6OTp7aTowO3M6NTQ6Imh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzExLTExLmpwZyI7aToxO3M6Njk6Imh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzEwLWxvc3R0cmliZXMtYnVzaGN1LmpwZyI7aToyO3M6NjA6Imh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzktX2N1cnZ5cGljLnBuZyI7aTozO3M6NTI6Imh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzgtMy5KUEciO2k6NDtzOjYxOiJodHRwOi8vdmFtb3N0YW5hZC5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy83LTEyNzExOTI0NzYuanBnIjtpOjU7czo2MToiaHR0cDovL3ZhbW9zdGFuYWQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNi1zb3VuZHRyYWNrLnBuZyI7aTo2O3M6NTY6Imh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzUtbXVzaWMuZ2lmIjtpOjc7czo2MToiaHR0cDovL3ZhbW9zdGFuYWQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC0xMjcxMTkyNDc2LmpwZyI7aTo4O3M6NTk6Imh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzMtRFNDXzk0MjQuanBnIjt9PC9saT48L3VsPg==