خاکستر و برف

خاکستر و برف

 

 

برای نوروز ۹۳


 

فیلم خاکستر و برف (گریگوری  کُلبرت- ۲۰۰۵) مستند  شاعرانه است ؟ چه نوع مستندی است ؟ از نظر شکلی نوعی اینستالیشن یا  چینش است.  چینش شگرف انسان و حیوان در طبیعت است؟ یا آنطور که یک منتقد هندی میگوید چیزی جز یک سیرک اگزوتیک نیست ؟ پیرمردی و کودکی ،در سکوت ، بر فراز تپه ای و ببر هایی کنارشان. یا بچه ها در برابر فیل .کلبرت برای یافتن  فضاهای دلخواه  ، جهان شرق و آفریقا را گشته است.خاکستر وبرف ، آرزوی هنرمند  برای آرامش و هماهنگی با طبیعت  نیز هست. گاهی آن را مستند – دراما می شناسند. درامی که در برابر دوربین خلق شده است. گاهی می گویند اصلا مستند نیست. رابرت اسمیت منتقد نیویورک تایمز  نوشت :   یکبار دیگر   تصاویر قهوه ای – سوخته  آقای کلبرت ثابت کرد در حالی که استعمار ممکنست مرده   و یا در حال مرگ باشد ،  استفاده استعاری یا مجازی از آن  همیشه با ما هست (۱۲ مارس ۲۰۰۵) [۱] .  نظر های بسیار متفاوت در مورد این فیلم ارائه شده . بنظر من که در انبوه تصویر شرق وآفریقا غرقم ، خاکستر وبرف،  اینستالیشنی  زیباست. و بیشتر از آن که اگزوتیسم شرق و آفریقا و پنهان سازی زندگی امروز آنان باشد ؛ حاکی از نگاه مردی غربی است  که از چشم اسطوره به جهان می نگرد . محو مرزهایی است که فقط در رؤیا می توان باور کرد. گریگوری  کُلبرت سال ۱۹۶۰ در تورنتو متولد شد.   

در سراسر،  فیلم صدایی شنیده می شود که داستانی را باز می گوید وگاهی زمزمه می کند.  اینک آن داستان که تصویر را معنا می کند :   

 

 خاکستر  وبرف

 اگر در این لحظه به سوی من آیی  

دقیقه ات ساعتی خواهد شد

ساعت ات روزهایی

و روزهایت    ابدی خواهد بود   

  همراه دختر پادشاه فیل ها

  درست یک سال پیش ، ناپدید شدم

در آن روز، نامه ای بدستم رسید

  مرا  به جایی که زندگی ام با فیل های آسمانی آغاز شده بود، فرا می خواند

لطفأ مرا به بخش که سکوت بین ما یک سال شکسته نشد

این نامه آن سکوت را می شکند

این نخستین نامه از سیصدو شصت وپنج نامه به تو است

هریک برای  روزی سکوت

من چیزی بیش از آن که در این نامه هاست نیستم

 آنها غریزه من اند

و آنها تمام دانسته من اند

 چقدر خوب می شود

تو همه چیز را به یاد  بیاوری و

همه چیز چون گذشته خواهد بود ؛

درآغاز زمان که آسمان انباشته از فیل های  پرّان بود[۲]

وهرشب در  جای خود در آسمان  دراز می کشیدند .

و با یک چشمِ باز به خواب می رفتند

وقتی به ستارگان آسمان می نگری

 نگاه خیرۀ  فیل هایی را می بینی که با یک چشم باز می خوابند

تا بهتر مراقب ما باشند

از آن هنگام که خانه ام  سوخت[۳]

ماه راشفاف تر می بینم

به  بهشت هایی زل زدم  که در من هبوط یافته اند

بهشت هایی را دیدم که دردستهایم بود و رهایشان کردم

پیمان هایی  را دیدم که  وفادارشان نبودم

دردهایی را که  تسکین نبخشیدم

زخم هایی که شفا  ندادم

اشک هایی راکه نریختم

مرگ هایی را دیدم که بر آنها ننالیده بودم

دعاهایی را که اجابت نکردم

درهایی را که نگشودم

درهایی را که نبستم

عشاقی را که ترک گفتم

و رؤیا هایی را که نزیستم

تمام آن چه را  به من عنایت  شد  و نتوانستم بپذیرم را دیدم

من تمام نامه هایی را که مشتاقشان بودم ولی دریافت نکردم را دیدم
تمام آن چه می توانست بوده باشد ولی نخواهدبود.

فیلی با خرطوم بر افراشته، نامه ای به ستارگان است[۴]

یک نهنگ جهنده ازآب ، نامه ای از ا عماق دریاست

این تصاویر، نامه ای  به رؤیا های من است

این نامه ها نامه های من است  به تو

قلب من همچون خانه ای کهنه  پنجره هایش سالها گشوده نشده است .

 اینک اماصدای گشودنِ پنجره را می شنوم 

من کبک های  غلطان بر برف های ذوب شونده هیمالیا را بیاد می آورم

خوابیدن روی  دم گاو های دریایی  

آواز   فوک ها

عرعر گور خران

صدای ماسه ها

گوش های سیاهگوش

 جنبدین فیل ها

 جهیدن نهنگان

 شبح گاو گوهی

پیچش پنجه های  میرکت [۵]

 شناوری  بر  رود    گنگ     

 راندن بر نیل     

 صعود از پله ها ی دارما یازیکا[۶]  

 سرگردانی در دهلیزهای کاخ هات شِپسوت [۷]   ،

 در میان  چهرۀ زنان ،     

  دریاهای بی پایان ورودهای طویل را به خاطر می آورم

   پدر فرزندی بودن

  و طعم کیک عروسی را بیاد می آورم

قاچ کردن انارها و پوست بر کندن از هلو ،  بالا زدن تور و بوسه رابیاد می آورم

  همه چیز به یادم هست

 اما هرگز به یاد نمی آورم که رؤیاهایت را ترک کرده باشم[۸]

رؤیاهایت را بیاد آر

رؤیاهایت را بیاد آر

رؤیاهایت را بیاد آر

  بیادآر

هرچه بیشتر به فیل های ساوانا[۹] می نگرم ،

بیشترمی پذیرم،    بیشتر از آن که می فهمم

به خاطرم می آورند   که چه کسی هستم

باشد که فیل های نگهبان، آرزوی من برای شرکت در ارکستر طبیعت را بشنوند

می خواهم تا از نظرگاه فیل ها بنگرم

می خواهم به رقصی بپیوندم که صدایی ندارد

می خواهم رقص شوم

نمی توانم بگویم که تو نزدیکتر می شوی یا دورتر

مشتاق آرامشی هستم که وقتی به چهره ات می نگریستم داشتم

شاید هم اگر چهره ات  به  من باز گردانده می شد

 بهتر می توانستم چهره گم شده خویش را best online casino باز یابم

پَروبال به آتش

آتش به خون

خون به استخوان

استخوان به مغز استخوان

مغز استخوان به خاکستر

خاکستر به برف

نهنگ ها آواز نمی خوانند چون که پرسشی دارند،

آنها می خوانند چون که ترانه ای دارند.

مهم هر آن چیزی است که بر قلب نوشته می شود

پس نامه ها را بسوزان

وخاکسترشان را بر برف بِنِه

بر لبِ رود

هنگام فرارسیدن بهار و ذوب برف

و   غلیان رود

 به کنار رودخانه بازگرد

و نامه مرا با چشمان بسته بخوان

بگذار کلمات و تصاویر  مانند امواج تمام تن ات را بپوشاند

همان سان که با دست گوشهایت را گرفته ای نامه هایم را بخوان

به آواز های بهشت گوش فرادار

صفحه به صفحه ورق به ورق

در مسیر غریزه بپر

بپر

بپر

بپر

 

英语逊人碎碎念متن گفتار فیلم خاکستر و برف اثر گریگوری کلبرت از روی متن  مندرج در سایت زیر ترجمه شد :

و با گوش کردن به فیلم ، برخی عبارات کوتاه شده اش از روی متن رمانِ نامه ها ی گریگوری کلبرت تصحیح  و یا کامل شده است .[۱]  Mr. Colbert”s sepia-toned images prove once again that while colonialism may be dead or dying, its tropes are ever with us 

[۲] – در اسطوره شناسی هند از فیل های  در حال پرواز سخن به میان آمده است . در بودیسم ، فیل نماد قدرت روحی  و نگهبان معابد بودایی است ( به نقل ازنماد حیوانات در بودیسم –  نوشته جامپا چاسکی  . بودیست هیمالیا جلد اول تابستان ۱۹۸۸) در این نوشته هم همواره  ازٍElephant  با حرف E  بزرگ نام برده شده است . که اشاره به فیل هایی خاص است.

[۳] – اشاره به شعری از  میزوتا ماساهیده شاعر قرن هفدهم  ژاپن است .

از هنگامی که خانه ام سوخت

 چشم انداز بهتری

به  برآمدنِ ماه  دارم ( ترجمه از ویکی پدیا انگلیسی)

[۴] – گریگوری کلبرت  در نامه ۸۴، آنها را نردبانی به سوی ستارگان توصیف کرده است و می افزاید

عکس های من نردبانی به رؤیاهای ی من اند

 و این نامه ها نردبانی به سوی تو 

[۵] meerkat  یا سوریکات  جانوری  گوشتخوار از تیره خدنگ

[۶] – بالا رفتن از پله های معبد  دارما یازیکا Dharma  -Yazika  در برمه .

[۷]  – فرعون هات شپسوت که زنی بود

[۸] ever having left    به صورتever having loved   هم ثبت  شده است . من اولی را پذیرفتم

[۹] – فیل های عظیم جثه آفریقایی

 

Share

ارسال نظر

Copyright © 2017 vamostanad.com. S. Zebardast made it.

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dF9idXR0b248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dF9oZWFkZXI8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hYm91dF9waG90bzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fib3V0X3RleHQ8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8zMDBfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzMwMF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvMzAweDI1MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMzAwX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzLzcyOHg5MGEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9oZWFkZXI8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2hlYWRlcl9jb2RlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaGVhZGVyX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2hlYWRlcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3A8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy80Njh4NjBhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hbHRfc3R5bGVzaGVldDwvc3Ryb25nPiAtIGRlZmF1bHQuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0b19pbWc8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Jsb2dfY2F0PC9zdHJvbmc+IC0gNzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Jsb2dfbmF2aWdhdGlvbjwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYmxvZ19wZXJtYWxpbms8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ibG9nX3N1Ym5hdmlnYXRpb248L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2J1dHRvbl9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMTA8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xMF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMTE8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xMV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMTI8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xMl9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMTY8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8xNl9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzgtMy5KUEc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzE3PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMTdfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzFfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzIxPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjFfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzIyPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjJfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzIzPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjNfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI0PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjRfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI1PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjVfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI2PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjZfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI4PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjhfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzI5PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfMjlfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zMDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzMwX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zMTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzMxX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zMjwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzMyX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zMzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzMzX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zNDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzM0X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zNjwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzM2X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zNzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzM3X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zODwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzM4X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zOTwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF8zOV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfM19pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfNDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzQwPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzQwX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF80MTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzQxX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3ZhbW9zdGFuYWQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMTAtbG9zdHRyaWJlcy1idXNoY3UuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF80Mjwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF80Ml9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzExLTExLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfNDM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfNDNfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzRfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF81X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY2F0X2JveF83PC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfN19pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9ib3hfODwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfYm94XzhfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIFNlbGVjdCBhIG51bWJlcjo8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2dvb2dsZV9hbmFseXRpY3M8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19sb2dvPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fbWFudWFsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL3N1cHBvcnQvdGhlbWUtZG9jdW1lbnRhdGlvbi9hcGVydHVyZS88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19uYXZfZXhjbHVkZTwvc3Ryb25nPiAtIDYzOTIsNDUwOCwyNzcsMTQ3LDE1NywzNDIsMzM3LDM3OSwxMzA2LDE3MDAsMTg4NiwxOTk2LDI5OTcsMzUxNywzNzk0LDQ0NTQsNDk2Myw2MjE3PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Njcm9sbGVyX3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RoZW1lbmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIEFwZXJ0dXJlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6OTp7aTowO3M6NTQ6Imh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzExLTExLmpwZyI7aToxO3M6Njk6Imh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzEwLWxvc3R0cmliZXMtYnVzaGN1LmpwZyI7aToyO3M6NjA6Imh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzktX2N1cnZ5cGljLnBuZyI7aTozO3M6NTI6Imh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzgtMy5KUEciO2k6NDtzOjYxOiJodHRwOi8vdmFtb3N0YW5hZC5jb20vd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy83LTEyNzExOTI0NzYuanBnIjtpOjU7czo2MToiaHR0cDovL3ZhbW9zdGFuYWQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNi1zb3VuZHRyYWNrLnBuZyI7aTo2O3M6NTY6Imh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzUtbXVzaWMuZ2lmIjtpOjc7czo2MToiaHR0cDovL3ZhbW9zdGFuYWQuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC0xMjcxMTkyNDc2LmpwZyI7aTo4O3M6NTk6Imh0dHA6Ly92YW1vc3RhbmFkLmNvbS93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzMtRFNDXzk0MjQuanBnIjt9PC9saT48L3VsPg==